DOPUNSKO I DODATNO
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Osiguranje po mjeri!

Dopunsko A i B liste i dodatno osiguranje raznih pokrića.

DOPUNSKO
OSIGURANJE.

Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva troškove sudjelovanja i doplate, a iskaznicu možete koristiti kao sredstvo plaćanja. Dopunskim osiguranjem mogu Vam biti pokrivene  usluge specijalističkih pregleda, ortopedska pomagala i druga, bolničko liječenje, dnevne bolnice, specijalističke dijagnostike, zdravstvena zaštita kod odabranog liječnika i izdavanje lijekova po receptu.

Ugovoriti se može A lista dopunskom osiguranja ili A i B lista dopunskog osiguranja.
Za A listu (osnovnu listu lijekova)  trošak je u potpunosti pokriven obveznim zdravstvenim osiguranjem HZZO-a, dok B lista lijekova (dopunska lista)  je djelomično pokrivena, a ostatak troška snosi osigurana osoba ili dopunsko osiguranje. U slučaju da se lijek  kupuje u slobodnoj prodaji, trošak nije pokriven policom osiguranja.

DODATNO
OSIGURANJE.

Dodatno zdravstveno osiguranje omogućuje sistematske preglede, preglede kod liječnika specijalista i druge specijalističke i laboratorijske dijagnostike za koje možete birati liječnika i termin. Nudimo Vam različite pakete različitih osiguranja. Pošaljite nam upit i odaberite paket koji Vam najviše odgovara!

Nakon što ispunite obrazac, poslati ćemo Vam nekoliko mogućih opcija. Kod ugovaranja biti će potrebno ispuniti zdravstveni upitnik.

Ispunite obrazac, poslati ćemo Vam potpuno neobvezujuću ponudu.