Ukoliko imate reklamaciju, pritužbu ili želite povući privolu koju ste nam ostavili prilikom usporedbe ponude osiguranja, obratite nam se na našu e-mail adresu: mirela.peles@3hd-zastupanje.hr te ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.